1 EURO = 4,9240 RON« Înapoi la listă

Tullavis 100 mg/ml 250 ml

Tullavis 100 mg/ml soluție injectabilă pentru bovine, porcine și ovine

Disponibilitate: În stoc
Producător: Livisto
TVA: 9%

Pentru a putea vedea mai multe informaţii despre produs (preţuri, promoţii), vă rugăm să vă autentificaţi.

COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ 

Substanță activă:

Tulatromicină                    100 mg

Excipient:

Monotioglicerol                    5 mg

FORMA FARMACEUTICĂ

Soluție injectabilă.

Soluție limpede incoloră până la gălbui.

PARTICULARITĂŢI CLINICE 

Specii țintă: 

Bovine, porcine și ovine.

Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă

Bovine 

Tratamentul și metafilaxia bolilor respiratorii la bovine (BRB) asociate cu  Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni şi Mycoplasma bovis susceptibile la tulatromicină. Înainte de efectuarea tratamentului metafilactic trebuie stabilită prezența bolii în efectiv.

Tratamentul cheratoconjunctivitei infecțioase bovine (CIB) asociata cu  Moraxella bovis susceptibila la tulatromicină. 

Porcine 

Tratamentul șimetafilaxia bolilor respiratorii la porcine (BRS) asociata cu  Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis şi Bordetella bronchiseptica susceptibile la tulatromicină. Înainte de efectuarea tratamentului metafilactic trebuie stabilită prezența bolii în efectiv.

Produsul medicinal veterinar trebuie să fie utilizat doar dacă se așteaptă ca porcii să prezinte semne de boală în următoarele 2-3 zile.

Ovine 

Tratamentul stadiilor incipiente ale pododermatitei infecțioase (șchiop) asociate cu tulpini virulente de Dichelobacte rnodosus, care necesită tratament sistemic.

Contraindicații 

A nu se utiliza în cazurile cunoscute de hipersensibilitate la substanța activă, alte macrolide sau la oricare dintre excipienți.

A nu se utiliza simultan cu alte macrolide sau lincosamide.

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

Ovine

Eficacitatea tratamentului antimicrobian al pododermatitei ar putea fi redus de alti factori, cum ar fi condiții de mediu umed, precum și managementul defectuos în fermă. Tratamentul pododermatitei, prin urmare, ar trebui efectuat împreună cu alte instrumente de management efective, de exemplu, furnizarea unui mediu uscat. 

Tratamentul cu antibiotice al pododermatitei benigne nu este considerat adecvat. Tulatromicina a demonstrat eficacitatea limitată, la ovine cu semne clinice de pododermatită severă sau cronică și de aceea trebuie indicat numai într-un stadiu incipient de pododermatită.

Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Utilizarea produsului medicinal veterinar trebuie să se facă pe baza testelor de susceptibilitate a bacteriilor izolate de la animal. Când nu este posibil, tratamentul trebuie să se bazeze pe informațiile epidemiologice locale (regionale, la nivel de fermă) privind susceptibilitatea bacteriilor țintă.

Politicile antimicrobiene oficiale, naționale și regionale ar trebui să fie luate în considerare atunci când este utilizat produsul medicinal veterinar.

Utilizarea produsului medicinal veterinar în afara instrucțiunilor din RCP poate crește prevalența bacteriilor rezistente la tulatromicină și poate scădea eficiența tratamentului cu alte macrolide datorită potențialului de rezistență încrucișată.

Dacă apare o reacție de hipersensibilitate, tratamentul adecvat trebuie administrat fără întârziere.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Tulatromicina este iritantă pentru ochi. În cazul contactului accidental al ochilor cu produsul, aceștia se vor spăla imediat cu apă curată.

Tulatromicina poate cauza sensibilitate în urma contactului cu pielea. Dacă are loc contactul accidental al pielii cu produsul, se va spăla imediat pielea cu apă şi săpun. 

Se vor spăla mâinile după utilizare. 

În caz de auto-injectare accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta.

Reacții adverse (frecvență și gravitate)

Administrarea subcutanată a produsului la bovine determină frecvent reacții dureroase, tranzitorii și umflături locale la locul injectării produsului care pot persista o perioadă de până la 30 zile. La porci și ovine, în cazul administrării intramusculare a produsului nu s-a observat apariția acestui tip de reacții.

Reacțiile patomorfologice la locul injectării (incluzând modificări reversibile cum ar fi: congestie, edem, fibroză și hemoragie) sunt foarte frecvente pentru aproximativ 30 zile după injectare la bovine și porci. 

La ovine semne tranzitorii de disconfort (agitarea capului, frecarea locului de injectare, mers înapoi) sunt foarte frecvente după injectare intramusculară. Aceste semne se rezolvă în termen de câteva minute.

Frecvența reacțiilor adverse este definită utilizând următoarea convenție:

-      foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale tratate care prezintă reacții adverse)

-      frecvente (mai mult de 1, dar mai puțin de 10 animale din 100 animale tratate)

-      mai puțin frecvente (mai mult de 1, dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale tratate)

-      rare (mai mult de 1, dar mai puțin de 10 animale din 10 000 animale tratate)

-      foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10 000 animale tratate, inclusiv raportările izolate).

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

Studiile de laborator la șobolan și iepure nu au produs nici un efect evident de tip teratogenic, fetotoxic sau maternotoxic. Siguranța produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită pe durata gestației și lactației.  Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar responsabil.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

S-a observat rezistență de tip încrucișat cu alte macrolide. Nu se va administra simultan cu antimicrobiene cu un mod similar de acțiune cum ar fi alte macrolide sau lincosamide.

Cantități de administrat și calea de administrare

Bovine 

Administrare subcutanată.

O singură injecție subcutanată cu 2,5 mg tulatromicină/kg greutate corporală (echivalent cu 1 ml/40 kg greutate corporală). Pentru tratamentul bovinelor cu greutate mai mare de 300 kg greutate corporală se va diviza doza astfel încât să nu se administreze mai mult de 7,5 ml într-un singur punct.

Porcine

Administrare intramusculară. 

O singură injecție intramusculară cu 2,5 mg tulatromicină/kg greutate corporală (echivalent cu 1 ml/40 kg greutate corporală) în regiunea gâtului.

Pentru tratamentul porcilor cu greutate mai mare de 80 kg greutate corporală se va diviza doza astfel încât să nu se administreze mai mult de 2 ml într-un singur punct.  

Pentru orice afectiune respiratorie se recomandă ca tratamentul animalelor să se efectueze în fazele timpurii ale afectiunii și să se evalueze răspunsul la tratament în termen de 48 de ore după injectarea produsului. Dacă semnele afecțiunilor respiratorii persistă sau se amplifică, sau apare o recidivă, tratamentul trebuie schimbat, utilizând un alt antibiotic și continuat până când semnele clinice dispar.

Ovine 

Administrare intramusculară. 

O singură injecție intramusculară de 2,5 mg tulatromicină / kg greutate corporală (echivalent cu 1 ml/40 kg greutate corporală) în regiunea gâtului.  

Pentru a se asigura o doza corecta, greutatea corporală trebuie determinată cât mai corect posibil pentru a se evita subdozarea. Dopul de cauciuc poate fi perforat în condiții de siguranță de până la 100 ori.În cazul flacoanelor cu doze multiple, se recomandă a se evita perforarea excesivă a dopului de cauciuc.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

La bovine, după administrarea unei doze de trei, cinci sau de zece ori mai mare decât doza recomandată,

s-a observat apariţia unor semne tranzitorii determinate de disconfort la nivelul locului de administrare şi care au inclus: agitaţie, scuturături ale capului, lovirea solului cu piciorul şi scăderea uşoară a ingestiei de hrană. La bovinele la care s-a administrat o doză de 5-6 ori mai mare decât doza recomandată s-a observat o uşoară degenerare miocardică. 

La porcii tineri care cântăresc aproximativ 10 kg, după administrarea unei doze de trei până la de cinci ori mai mare decât doza terapeutică s-a observat apariția unor semne tranzitorii de disconfort atribuite disconfortului la nivelul locului de administrare și care au inclus: emisiuni vocale excesive și agitație. De asemenea, s-a observat șchiopătură când membrul posterior a fost utilizat pentru administrarea produsului.

La miei (în vârstă de circa 6 săptămâni), la doze de trei sau de cinci ori mai mare decât doza recomandată, au fost observate semne tranzitorii atribuite disconfortului de la locul de injectare și au inclus mers înapoi, agitarea capului, frecarea locului de injectare, întindere pe jos și ridicare, behăit.

Timp(i) de așteptare

Bovine (carne și organe):       22 zile.

Porcine (carne și organe):       13 zile.

Ovine (carne și organe):         16 zile.

Nu este autorizată utilizarea la animale care produc lapte pentru consum uman. 

Nu se va utiliza la animale gestante, care vor produce lapte destinat consumului uman, cu 2 luni înainte de data preconizată a parturiției.

 PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

Grupa farmacoterapeutică: Antibacteriene pentru utilizare sistemică, macrolide

 Codul veterinar ATC: QJ01FA94. 

Proprietăți farmacodinamice

Tulatromicina este un agent antimicrobian, o macrolidă semisintetică, obținută printr-un proces de fermentație. Se diferențiază de numeroase alte macrolide prin durata lungă de acțiune care este determinată de cele 3 grupări amino; din acest motiv a fost desemnată ca aparținând unei subclase chimice denumită triamilide. 

Macrolidele sunt antibiotice cu activitate bacteriostatică și inhibă biosinteza proteinelor esențiale prin caracteristica lor esențială de a se cupla cu ARN-ul ribozomal bacterian. Ele acționează prin stimularea disocierii peptidil-tARN de la nivelul ribozomului în cursul procesului de translocație. 

Tulatromicina este activă in vitro impotriva Mannheimia haemolytica, Pasteurell amultocida, Histophilus somni și Mycoplasma bovisși împotriva Actinobacillu spleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis şi Bordetellabronchisepticacei mai frecvenți agenți patogeni de origine bacteriană asociați, în general, cu afecțiunile respiratorii la bovine și porcine. Valori crescute ale concentrației minime inhibitorii (CMI) au fost determinate în cazul unor tulpini izolate de Histophilus somni și Actinobacillus pleuropneumoniae. In vitro s-a demonstrat activitate împotriva Dichelobacter nodosus(vir), agentul patogen bacterian cel mai frecvent asociat cu pododermatita infecțioasă (șchiop) la ovine.

Tulatromicina are, de asemenea in vitro, activitate împotriva Moraxellabovis, germenul patogen bacterian cel mai frecvent asociat cu cheratoconjunctivita infecțioasă bovină (CIB). 

Rezistența la macrolide poate să apară prin mutații ale genelor care codează ARN-ul ribozomal bacterian (ARNr) sau unele proteine ribozomale; prin modificarea enzimatică (metilare) a segmentului țintă 23S a ARNrribozomal apare o rezistență încrucișată cu lincosamidele și cu grupul B a streptograminelor (rezistență MLSB); prin inactivare enzimatică sau prin eflux macrolidic. Rezistența de tip MLSB poate fi constitutivă sau generată. Rezistența poate fi codată la nivelul plasmidic sau cromozomial și poate fi transferată dacă este asociată cu plasmidele sau cu transpozonii. 

În plus față de proprietățile sale antimicrobiene, tulatromicina demonstrează acțiuni imunomodulatoare și anti-inflamatorii în studii experimentale. La bovine și porcine celulele polimorfonucleare (PMN; neutrofile), tulatromicina promovează apoptoza (moartea programată a celulelor) și eliminarea celulelor apoptozice de macrofage. Acesta scade producția de mediatori proinflamatori leukotriene B4 și CXCL-8 și induce producerea lipidei anti-inflamatorii și pentru vindecare lipoxin A4. 

Particularități farmacocinetice

La bovine, profilul farmacocinetic al tulatromicinei după administrarea pe cale subcutanată a unei singure doze de 2,5 mg/kg greutate corporală, a fost caracterizat prin absorbția rapidă și extensivă urmată de distribuție ridicată și eliminare lentă. Concentrația maximă (Cmax) la nivelul plasmei a fost de aproximativ 0,5 μg/ml; această concentrație a fost atinsă la aproximativ 30 minute după administrarea dozei (Tmax). Concentrațiile de tulatromicină în omogenatul pulmonar au fost considerabil mai mari decât cele de la nivel plasmatic. Există o evidență certă a unei acumulări substanțiale de tulatromicină în neutrofile și macrofage alveolare. Totuși, concentrațiile tulatromicinei in vivo la nivelul locului infecției în pulmon nu sunt cunoscute. Concentrațiile maxime ale produsului au fost urmate de o ușoară descreștere la nivel sistemic cu o perioadă aparentă de înjumătățire la nivel plasmatic(t½) de 90 de ore. Cuplarea cu proteinele plasmatice a fost scăzută, de aproximativ 40%. Volumul de distribuție în starea de echilibru plasmatic (Vss) determinat după administrarea pe cale intravenoasă a fost de 11 l/kg. Biodisponibilitatea tulatromicinei după administrarea subcutanată la bovine a fost de aproximativ 90%. 

La porcine, profilul farmacocinetic al tulatromicinei după administrarea pe cale intramusculară a unei singure doze de 2,5 mg/kg greutate corporală, a fost de asemenea caracterizat prin absorbția rapidă și extensivă urmată de distribuție ridicată și eliminare lentă. Concentrația maximă (Cmax) la nivelul plasmei a fost de aproximativ 0,6 μg/ml; această concentrație a fost atinsă la aproximativ 30 minute după administrarea dozei (Tmax). Concentrațiile de tulatromicină în omogenatul pulmonar au fost considerabil mai mari decât cele de la nivel plasmatic. Există o evidență certă a unei acumulări substanțiale de tulatromicină în neutrofile și macrofage alveolare. Totuși, concentrațiile tulatromicinei in vivo la nivelul locului infecției în pulmon nu sunt cunoscute. Concentrațiile maxime ale produsului au fost urmate de o ușoară descreștere la nivel sistemic cu o perioadă aparentă de înjumătățire la nivel plasmatic(t½) de 91 de ore. Cuplarea cu proteinele plasmatice a fost scăzută, de aproximativ 40%. Volumul de distribuție în starea de echilibru plasmatic (Vss) determinat după administrarea pe cale intravenoasă a fost de 13,2 l/kg. Biodisponibilitatea tulatromicinei după administrarea intramusculară la porcine a fost de aproximativ 88%. 

La ovine, profilul farmacocinetic al tulatromicinei, atunci când este administrată ca doză intramusculară unică de 2,5 mg / kg greutate corporală, realizează concentrația plasmatică maximă (Cmax) de 1,19 μg / ml la aproximativ 15 de minute (Tmax) după administrare și a avut un timp de înjumătățire prin eliminare (t1/2) de 69,7 ore. Legarea de proteinele plasmatice a fost de aproximativ 60-75%. Volumul de distribuție în starea de echilibru plasmatic (Vss) determinat după administrarea pe cale intravenoasă a fost de 31,7 l / kg. Biodisponibilitatea tulatromicinei după administrarea intramusculară la ovine a fost de 100%.

  PARTICULARITĂŢI FARMACEUTICE

  Lista excipienților

Monotioglicerol

Propilen glicol 

Acid citric 

Acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului) 

Hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului)

Apă pentru preparate injectabile

 Incompatibilități majore

În absența studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare

 Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 18 luni. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

 Precauții speciale pentru depozitare

A nu se păstra la temperatură mai mare de 30 °C.

 

Produse vizualizate
Cele mai vândute
 • Top spot on stronger for dog

  Soluție pentru aplicare pe piele – spot-on. Ambalaj: 50 pipete/cutie. Se vinde doar la CUTIE!
 • Levoplix 10% 20 g

  Levoplix 10%, pulbere pentru rumegătoare, suine şi păsări pe bază de levamisol 10%; plicuri 20 g.
 • Caniverm 0.7 g 100 tbl

  Fenbendazol, pirantel şi praziquantel pentru câini si pisici. Mod de ambalare: 100 tablete/cutie. Preţ/cutie.
 • Gamaret

  Gamaret, suspensie intramamară pentru tratamentul mastitelor acute şi cronice la bovine, în perioada de lactaţie. Mod de ambalare: 20 seringi/cutie.
 • Diaroak 30 g

  Diaroak este un amestec din 13 ierburi. Ambalaj: 20 plic/cutie.