1 EURO = 4,9443 RON« Înapoi la listă

Prodiorat pelet 5 kg (25 pungi x 200 gr)

Disponibilitate: În stoc
Producător: Promedivet
TVA: 9%

Pentru a putea vedea mai multe informaţii despre produs (preţuri, promoţii), vă rugăm să vă autentificaţi.

SUBSTANȚA ACTIVĂ

Bromadiolone 0,005%(nr. CAS: 28772-56-7, NR. CE: 249-205-9), conține benzoat de denatoniu.

INSTRUCȚIUNI ȘI DOZELE DE APLICARE

Se va purta mănuși de protecție rezistente la produse chimice în timpul fazei de manipulare. În timpul utilizării produsului nu se mâncă, nu se bea și nu se fumează. Spălarea mâinilor este obligatorie după manipulare, conținutul/recipientul se aruncă după utilizare în conformitate cu reglementările naționale. Pentru șoareci de casă, folosiți 40 g momeală în stații de intoxicare sau puncte de momeală la fiecare 5 metri în cazul infestărilor ușoare și la fiecare 2 metri în cazul infestărilor puternice. În vizuini folosiți 20-200 g momeală/vizuine. Pentru șobolani folosiți 200 g în stații de intoxicare la fiecare 10 metri în cazul infestărilor ușoare și la fiecare 5 metri în cazul infestărilor puternice. În vizuini folosiți 20-200 g momeală/vizuină. Timpul de acțiune este de 5-7 zile de la ingerare. Acest produs trebuie plasat în stații de intoxicare sau în puncte de momeală acoperite. Produsul nu trebuie niciodată plasat la întâmplare. A nu se utiliza în zone unde există risc de otrăvire primară sau secundară a copiilor, animalelor de casă sau a altor animale non-țintă.

FRAZE DE PEROCOL (H) ȘI FRAZE DE PRUDENȚĂ (P)

Fraze de prudență (P): P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor P103 – Citiți eticheta înainte de utilizare. P220 – A se păstra/depozita departe de îmbrăcăminte/.../materiale combustibile. P262 – Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. P270 – A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P273 – Evitați dispersarea în mediu P280 – Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. P301+P310 – ÎN CAZ DE ÎNGHIȚȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. P404 – A se depozita într-un recipient închis. P405 – A se depozita sub cheie. P501 – Aruncați conținutul/recipientul la un centru pentru colectarea deșeurilor, în conformitate cu reglementările în vigoare.

INSTRUCȚIUNI DE PRIM AJUTOR

În caz de accident sau simptome de boală, consultați imediat medicul (Dacă este posibil, i se va arăta eticheta). Sfaturi pentru medici: bromadiolone este un anticoagulant indirect. Fitomenadiona – vitamina K1 – este antidotul. Determinați timpul de protrombină în mai puțin de 18 ore după consum. În cazul în care valoarea este crescută, se va administra vitamina K1, până se normalizează timpul de protrombină. Se va continua determinarea timpului de protrombină timp de două săptămâni după întreruperea tratamentului cu antidot și se reia tratamentul în cazul în care au loc creșteri ale valorilor în acel timp. Inhalare: Datorită naturii fizice a acestui produs, expunerea pe această cale este puțin probabilă. Consultați medicul dacă simptomele sunt grave sau persistă. Ingerare: Clătiți bine gura cu apă. Nu provocați voma. Consultați medicul imediat. Contactul cu pielea: Poate provoca iritații ale persoanelor susceptibile. Dezbrăcați imediat toate hainele contaminate. Spălați bine pielea cu săpun și apă. Consultați medicul dacă simptomele sunt grave sau persistă după spălare. Contactul cu ochii: Poate provoca iritația ochilor la persoanele sensibile. Se clătește imediat cu multă apă și se va consulta un medic. Protecție pentru cei care acordă primul ajutor: Personalul de prim ajutor trebuie să poarte echipament de protecție adecvat în timpul oricărei acțiuni de salvare. Observații pentru medic: tratați simptomatic.

MĂSURI ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

În cazul deversărilor în apă, nu lăsaţi să pătrundă în apele de suprafaţă.  Staţiile şi punctele de momeală sunt controlate la un interval de 5-7 zile în cazul şobolanilor, iar momeala consumată este înlocuită. În timpul amplasării momelii folosiţi măanuşi de protecţie. În cazul în care rodenticidul poate ajunge pe sol trebuie să se ia măsuri imediate pentru colectarea lui şi curăţarea zonei.

MĂSURI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Se va evita prin orice mijloace pătrunderea în sistemul de canalizare și în ape de suprafață. Nu se pun suporturile de momeală în apropierea sistemelor de drenare a apei acolo unde momeala ar putea intra în contact cu apa. În cazul deversărilor în apă, nu lăsați să pătrundă în apele de suprafață. Stațiile și punctele de momeală sunt controlate la un interval de 2-3 zile (în cazul șoarecilor), respectiv 5-7 zile (în cazul șobolanilor), iar momeala consumată este înlocuită. În timpul amplasării momelii folosiți mănuși de protecție. În cazul în care rodenticidul poate ajunge pe sol trebuie să se ia măsuri imediate pentru colectarea lui și curățarea zonei. În utilizarea profesionistă, recipientele, chiar dacă sunt complet goale, trebuie curățate înainte de eliminare.

MĂSURI PENTRU PROTECȚIA ANIMALELOR ȘI A HRANEI PENTRU ANIMALE

Protejați momeala de condițiile atmosferice. Plasați punctele de momeală în zone care nu sunt supuse inundațiilor. Scoateți produsul rămas la sfârșitul perioadei de tratament (cu excepția cazului în care este aplicat direct în vizuini). Pentru utilizarea în exterior, punctele de pescuit, momelile trebuie să fie acoperite și amplasate în locuri strategice pentru a minimiza expunerea la speciile nevizate. Stația cu momeală trebuie să fie fixată în mod corespunzător și să permită doar accesul animalului vizat. Se va evita în acest fel dispersarea nedorită a momelii în mediu precum și accesul păsărilor, a animalelor domestice, a animalelor de fermă și a altor animale (pisici, câini) cărora nu le este destinat produsul. Se vor controla stațiile de momeală săptămânal și se vor înlocui momelile consumate în caz de nevoie. Se vor folosi mănuși adecvate în timpul manipulării animalelor moarte. La încheierea tratamentului, se vor elimina recipientele care conțin momeli neconsumate conform reglementărilor în vigoare. Recipientele (stațiile de intoxicare) cu momeala, trebuie să fie poziționate în siguranță (securizat) în vederea minimalizării riscurilor de deschidere și ingerare accidentală de către animale pentru care momeala nu a fost destinată. Cutiile cu momeală trebuie să fie etichetate cu următoarele informații: ”nu mutați sau deschideți”; ”conține un rodenticid”; Pentru a reduce riscul otrăvirii secundare prin ingestia rozătoarelor moarte în timpul tratamentului, acestea vor fi colectate și îndepărtate cel puțin de fiecare dată când se verifică suporturile de momeală. Luați în considerare măsurile preventive de control (de exemplu, găuri de la priză, eliminați alimentele potențiale și băuturile cât mai mult posibil) pentru a îmbunătăți aportul de produse și pentru a reduce probabilitatea de reinvesiune. Îndepărtați alimentele ușor accesibile pentru rozătoare (de exemplu, boabe vărsate sau deșeuri alimentare). În afară de aceasta, nu curățați zona infestată chiar înainte de tratament, deoarece aceasta tulbură numai populația rozătoarelor și face ca acceptarea momeli să fie mai dificil de realizat. Stațiile de momeală ar trebui amplasate în imediata vecinătate, unde a fost observată activitatea rozătoarelor. Unde este posibil stațiile de momeală trebuie fixate la sol sau alte structuri. Nu amplasați stațiile de momeală în apropierea sistemelor de drenare a apei în care pot intra în contact cu apa. Puneți stațiile de momeală departe de alimente, băuturi și hrana pentru animale, precum și de la ustensile sau suprafețe care au contact cu acestea. Căutați și eliminați rozătoarele nepericuloase în timpul tratamentului, cel puțin la fel de des ca și inspecția stațiilor de momeală.

INSTRUCȚIUNI PENTRU ELIMINARE ÎN SIGURANȚĂ

Eliminarea deșeurilor de produs și a ambalajelor acestuia se face în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, de către operatorii autorizați. Produsul nu este destinat utilizării permanente (durata maximă de 35 zile). Ambalaj: Se dispune de produs/recipient ca deșeuri periculoase. Nu se reutilizează ambalajul și nu se eliberează în mediu produsul biocid.

CONDIȚII DE DEPOZITARE

Păstrați produsul în ambalajul original, într-un spațiu răcoros, uscat, bine ventilat, protejat de îngheț și ferit de lumina solară directă, într-un loc inaccesibil păsărilor, animalelor de companie și animalelor de fermă.

VALABILITATE

2 ani, păstrat în ambalajul original, în condiţiile de păstrare prevăzute.

Cele mai vândute
 • Dermanyguard 100 ml

  Furaj complementar din extracte din plante cu efect antiparazitar.
 • Top spot on stronger for dog

  Soluție pentru aplicare pe piele – spot-on. Ambalaj: 50 pipete/cutie.
 • Levoplix 10% 20 g

  Levoplix 10%, pulbere pentru rumegătoare, suine şi păsări, pe bază de levamisol 10%; plicuri 20 g.
 • Diaroak 30 g

  Diaroak este un amestec din 13 ierburi. Ambalaj: 20 plic/cutie.
 • Biocan Novel DHPPi/L4

  Biocan Novel DHPPi/L4, liofilizat și diluant pentru suspensie injectabilă pentru câini. Ambalaj: 10 doze/cutie. Cutiile nu se desfac!
 • Gamaret

  Gamaret, suspensie intramamară pentru tratamentul mastitelor acute şi cronice la bovine, în perioada de lactaţie. Mod de ambalare: 20 seringi/cutie. PREȚ/CUTIE. CUTIA NU SE DESFACE!