1 EURO = 4,9443 RON« Înapoi la listă

Eprecis inj 100 ml

Soluție injectabilă pentru bovine în tratamentul infestaţiilor cu ectoparaziţi şi endoparaziţi sensibili la eprinomectină.

Disponibilitate: În stoc
Producător: Ceva
TVA: 9%

Pentru a putea vedea mai multe informaţii despre produs (preţuri, promoţii), vă rugăm să vă autentificaţi.

PROMOȚIE!

Promoția este valabilă la 10 flacoane cumpărate și plata CASH!

 

COMPOZIŢIE

1 ml produs conţine:

Substanţă activă :

Eprinomectină 20 mg

Excipient (excipienţi):

Butilhidroxitoluen (E321) 0.8 mg

FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie injectabilă. Soluţie incoloră clară spre galben pal.

SPECII ŢINTĂ

Bovine.

PROPRIETĂŢI FARMACODINAMICE 

Eprinomectina este un membru al clasei lactonelor macrociclice a endectocidelor. Componentele acestei clase se ataşează selectiv având o înaltă afinitate pentru canalele ionilor de clor din celulele musculare şi nervoase. Aceasta duce la o mărire a permeabilităţii membranei celulare faţă de ionii de clorid cu hiperpolarizarea celulelor musculare sau nervoase rezultând paralizia şi moartea parazitului. Compuşii acestei clase pot de asemenea interacţiona cu alte canale de ioni de clor, cum ar fi cele legate de neurotransmiţătorul acidul gama-aminobutiric (GABA). Marja de siguranţă a compuşilor acestei clase se datorează faptului că mamiferele nu au canale glutamate de ioni de clor şi lactonele macrociclice au o afinitate scăzută faţă de alte canale de ioni de clor ale mamiferelor, motiv pentru care nu trec bariera hemato-encefalică. 

PARTICULARITĂŢI FARMACOCINETICE

Absorbţia

Consecutiv administrării subcutanate, biodisponibilitatea eprinomectinei este de aproximativ 89%. Concentraţia plasmatică maximă de 58 μg/L a fost atinsă după 36-48 ore.

Distribuţia

Există o corespondenţă liniară între doza administrată şi concentraţia plasmatică observată la doze terapeutice cuprinse între 0.1 şi 0.4 mg/kg. Eprinomectin are o afinitate înaltă (mai mare de 99%) pentru proteinele plasmatice bovine.

Metabolizarea

Eprinomectina nu se metabolizează în mod extensiv în organismul bovinelor. Metaboliţii moleculei ajung să atingă aproximativ 10% din totalul reziduurilor în plasmă, lapte, ţesuturi comestibile şi fecale.

Eliminarea

Eprinomectina are un timp de înjumătăţire de 65-75 ore şi calea principală de eliminare este prin fecale.

Proprietăţi referitoare la mediul înconjurător

Ca şi alte lactone macrociclice, eprinomectina poate afecta negativ alte organisme care nu sunt vizate în mod normal de acesta. După tratament, eliminarea prin excreţie a nivelurilor potenţial toxice de eprinomectina poate dura câteva săptămâni. Fecalele ce conţin eprinomectina eliminate pe păşune de către animalele tratate, pot reduce abundenţa faunei de bălegar ceea ce poate influenţa degradarea acestuia.Eprinomectina este foarte toxică pentru organismele acvatice, persistă în sol şi se poate acumula în sedimente 

MOD DE UTILIZARE

Tratamentul infestaţiilor cu următorii ectoparaziţi şi endoparaziţi sensibili la eprinomectină:

Ostertagia ostertagi

Ostertagia lyrata

Ostertagia spp.

Cooperia oncophora

Cooperia pectinata

Cooperia surnabada

Cooperia punctata

Cooperia spp.

Haemonchus placei

Trichostrongylus axei

Trichostrongylus colubriformis

Trichostrongylus spp.

Bunostomun phlebotomum

Nematodirus helvetianus

Oesophagostomum radiatum

Oesophagostomum spp.

Trichuris spp. 

Viermi pulmonari:

Dictyocaulus viviparous

Păduchi hematofagi:

Haematopinus eurysternus, Linognathus vituli, Solenopotes capillatus

Muşte corn:

Haematobia irritans

Larve de insecte (stadiul parazitar):

Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum

Acarieni:

Sarcoptes scabiei var. bovis

PREVENIREA INFESTĂRILOR

Produsul protejează animalele tratate împotriva reinfestărilor cu: Trichostrongylus spp. (inclusiv Trichostrongylus axei şi Trichostrongylus colubriformis), Haemonchus placei, Cooperia spp. (inclusiv Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Cooperia surnabada), Dictyocaulus viviparus, Oesophagostomum radiatum, Ostertagia spp. (incluzand Ostertagia ostertagi şi Ostertagia lyrata) şi Nematodirus helvetianus pentru 14 zile si Haematobia irritans pentru cel puţin 7 zile.

ATENŢIONĂRI

Trebuie evitate următoarele practici care cresc riscul dezvoltării rezistenţei şi conduc în final la ineficienţa tratamentului:

Utilizarea frecventă şi repetată a antiparazitarelor din aceeaşi clasă, pe o perioadă îndelungată de timp.

Subdozarea care poate rezulta din subestimarea greutăţii corporale a animalelor, administrarea greşită a produsului sau lipsa de calibrare a dispozitivului de dozare (daca este cazul).

Cazurile clinice suspecte de rezistenţă la antihelmintice trebuie investigate in continuare utilizând teste de laborator corespunzătoare (cum ar fi Testul de Reducere a Numărului de Ouă din Fecale). Atunci când rezultatele testelor dovedesc rezistenţa la un anumit antihelmintic, trebuie folosit un antihelmintic care aparţine unei alte clase farmacologice şi care are alt mod de acţiune.

Până în prezent, pe teritoriul UE nu a fost raportată rezistenţa la eprinomectin (o lactonă macrociclică). Totuşi, rezistenţa la alte lactone macrociclice a fost raportată în UE la speciile de paraziţi de la bovine. Utilizarea acestui produs trebuie să se bazeze pe informaţiile locale de natură epidemiologică (regiune, ferme ), referitoare la susceptibilitatea nematodelor şi recomandări despre modalitatea de a limita evoluţia rezistenţei la antihelmintice.

PRECAUŢII SPECIALE

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

Trebuie respectate regulile obişnuite de asepsie pentru administrarea preparatelor injectabile. A nu se folosi la alte specii : avermectinele pot cauza mortalitate la câini, în special la rasele Collie, Bobtail, rase înrudite şi metişi şi, de asemenea la broaştele ţestoase. Pentru a evita reacţiile adverse cauzate de moartea larvelor de Hypoderma spp. în esofagul şi canalul vertebral al bovinelor, se recomandă administrarea produsului imediat după ce insecta îşi încheie activitatea şi înainte ca larvele să ajungă în aceste zone. Solicitaţi sfatul medicului veterinar în vederea stabilirii perioadei corecte de administrare a tratamentului.

Acest produs medicinal veterinar produce iritaţii oftamice severe. A se evita eontactul cu ochii ! Dacă vă stropiţi în ochi clătiţi imediat cu apă.

Acest produs poate produce neurotoxicitate. Trebuie avută grijă ia manipularea produsului pentru a evita auto-injectarea. In cazul auto-injectării accidentale, cereţi imediat sfatul medicului şi arătaţj prospectul şi eticheta produsului. Evitaţi contactul cu pielea. Spălaţi imediat cu apă in cazul stropirii accidentale. Evitaţi expunerea orală. Nu mâncaţi, nu beţi sau fumaţi în timp ce manipulaţi acest produs medicinal veterinar. Spălaţi mâinile după utilizare. Excipientul glicerol poate produce afecţiuni fetale. În plus, substanţa activă eprinomectin poate trece în laptele matern. Femeile gravide sau care alăptează ca şi femeile de vârstă fertilă, ar trebui să evite contactul cu acest produs.

Nu utilizaţi acest produs în cazul unei cunoscute hipersensibilităţi la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

Eprinomectina este foarte toxică pentru organismele acvatice, persistă în sol şi se poate acumula în sedimente. Riscul pentru ecosistemele acvatice şi pentru fauna de bălegar pot fi reduse prin evitarea utilizării prea frecvente şi repetate a eprinomectinei (şi a produselor din aceeaşi clasă antihelmintică) la bovine.

Riscul pentru ecosistemele acvatice va fi redus prin ţinerea bovinelor tratate departe de cursurile de apă pentru două până la cinci săptămâni după tratament.

REACŢII ADVERSE

Inflamaţiile moderate până la severe la locul injectării sunt foarte comune. In mod obişnuit, inflamaţiile se remit după mai puţin de 7 zile dar zonele pot rămâne indurate si mai mult de 21 zile. Inflamaţiile pot fi însoţite de durere uşoară până la moderată. Această reacţie dispare fără tratament şi nu afectează siguranţa sau eficacitatea produsului.

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAŢIE, LACTAŞIE SAU ÎN PERIOADA DE OUAT

Produsul poate fi folosit în timpul gestaţiei sau lactaţiei.

INTERACŢIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACŢIUNE

Deoarece eprinomectina se leagă strâns de proteinele, plasmatice, ar trebui ţinut cont de acest lucru în cazul asocierii cu alte molecule cu aceleaşi caracteristici.

DOZAJ ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Administrare subcutanată.

O singură administrare a 0.2 mg de eprinomectin pe kg masă corporală; corespondentul la 1 ml de produs medicinal veterinar pentru 100 kg masă corporală.

Flacoane de 50 ml sau 100 ml: A nu se depăşi numărul de 30 perforări per flacon. Dacă sunt necesare mai mult de 30 perforări, se recomandă utilizarea unui ac separat pentru extragerea produsului.

Flacoane de 250 ml sau 500 ml

A nu se depăşi numărul de 20 perforări per flacon. Dacă sunt necesare mai mult de 20 perforări, se recomandă utilizarea unui ac separat pentru extragerea produsului.

În vederea administrãrii unei doze corecte, masa corporalã trebuie determinatã cât mai precis posibil. Se va verifica, de asemenea, precizia echipamentului de dozare.

Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz

După administrarea subcutanată a unei doze de până la 5 ori mai mare decât doza recomandată, nu s¬au observat reacţii adverse cu excepţia unei reacţii tranzitorii (inflamaţie urmată de indurare) la locul administrării.

Timp de aşteptare

Bovine - Came şi organe: 63 zile - Lapte: zero ore

INCOMPATIBILITĂŢI

În absenta studiilor de compatibilitate acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 6 luni.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiţii speciale de depozitare.

AMBALAJ

Flacoane de culoarea chihlimbarului, din plastic multistrat cu dop de cauciuc şi capac de aluminiu cu sigiliu de plastic în cutie de carton.

Dimensiunea ambalajului:

Cutie de carton cu 1 flacon de 50 ml

Cutie de carton cu 1 flacon de 100 ml

Cutie de carton cu 1 flacon de 250 ml

Cutie de carton cu 1 flacon de 500 ml

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR MEDICINALE VETERINARE NEUTILIZATE SAU A DEŞEURILOR PROVENITE DIN UTILIZAREA UNOR ASTFEL DE PRODUSE

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

Extrem de periculos pentru peşti şi organisme acvatice. Nu contaminaţi apele şi canalele de scurgere cu produsul medicinal veterinar sau cu ambalaje goale.

Produse vizualizate
Cele mai vândute
 • Top spot on stronger for dog

  Soluție pentru aplicare pe piele – spot-on. Ambalaj: 50 pipete/cutie. Se vinde doar la CUTIE!
 • Dermanyguard 100 ml

  Furaj complementar BIO din extracte din plante cu efect antiparazitar.
 • Levoplix 10% 20 g

  Levoplix 10%, pulbere pentru rumegătoare, suine şi păsări, pe bază de levamisol 10%; plicuri 20 g.
 • Diaroak 30 g

  Diaroak este un amestec din 13 ierburi. Ambalaj: 20 plic/cutie.
 • Gamaret

  Gamaret, suspensie intramamară pentru tratamentul mastitelor acute şi cronice la bovine, în perioada de lactaţie. Mod de ambalare: 20 seringi/cutie. PREȚ/CUTIE. CUTIA NU SE DESFACE!
 • Biocan DHPPI

  Vaccin viu împotriva jigodiei (CDV), laringotraheitei infecţioase (CAV-2), hepatitei infecţioase (CAV-1), parvovirozei (CPV-2), parainfluenţei (CPIV-2) la câini. Mod de ambarale: 10 doze liofilizat+10 doze diluant/cutie. Cutiile nu se desfac!